Обавештавамо кориснике система електронских фактура да је установљено ново успорење рада СЕФ-а, које се манифестује кроз дужи временски период за обраду електронских фактура приликом издавања. Наведено се јавља и код корисника који СЕФ-у приступају преко корисничког интерфејса и приликом приступања путем апликативног интерфејса.

 

У току је интензиван рад на отклањању узрока проблема.

 

Након што проблем буде решен, информација о томе биће благовремено објављена на овом порталу.

 

Захваљујемо на разумевању.