Обавештења

Обавештење о обради података о личности

У складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/18) Министарство финансија (у даљем тексту: Руковалац), дaje: