Листа корисника система електронских фактура

Листа корисника система електронских фактура је јавна листа која садржи пореске идентификационе бројеве субјеката јавног сектора, субјеката приватног сектора и добровољних корисника Система електронских фактура који имају обавезу да приме и чувају електронску фактуру у складу са Законом о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", бр. 44 од 29. априла 2021, 129 од 28. децембра 2021.),

као и јединствене бројеве корисника буџетских средстава субјеката који су уписани у Евиденцију корисника јавних средстава и која се води код Централног информационог посредника употребом информационо-комуникационих технологија.

 

  • Листа корисника Система електронских фактура је доступна преко ЛИНКА

  • Подаци о корисницима СЕФ-а и корисницима избрисаним са листе корисника су доступни преко ЛИНКА