Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању донела је Народна скупштина Републике Србије 26. октобра 2023. године и објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 92/23 27. октобра 2023. године.

 

Подсећамо, овај зaкoн примењиваће се од 1. јануара 2024. године, осим одредаба о електронском евидентирању претходног пореза, које ће се примењивати за пореске периоде, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, који почињу после 31. августа 2024. године.