Поступак асигнације на електронским фактурама, с обзиром на то да је, заправо, реч о начину измирења фактуре, од 8. јуна 2022. године корисници могу спровести кроз Централни регистар фактура (ЦРФ).

 

Асигнација у ЦРФ-у ближе је објашњена на страници:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/.