Вебинари

Вебинар: Информације и инструкције за поступање приликом оперативног коришћења Система е-Фактура

 

Министарство финансија одржало је 8. јуна 2023. године вебинар на тему „Информације и инструкције за поступање приликом оперативног коришћења Система е-фактура“.

 

Агенда вебинара: Прихватање одбијених докумената на Систему е-Фактура, приказ фактура носиоца јавних набавки на Систему, ажурирано упутство за коришћење XML датотека, додатне информације и минималан сет за пријаву техничких проблема приликом коришћења Система е-Фактура.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Демонстрација рада на корисничком интерфејсу Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 1. јуна 2023. године вебинар на тему „Демонстрација рада на корисничком интерфејсу Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Демонстрација креирања документа Фактура са истом пореском категоријом и различитим ПДВ стопама на Систему е-Фактура, демонстрација креирања документа Књижно задужење које се референцира на документ који је послат/није послат путем Система, измена калкулације вредности у Збирној евиденцији ПДВ на продукционом окружењу Система е-Фактура, важне информације за кориснике и минималан сет информација за пријаву техничких проблема контакт центру.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Креирање докумената и оперативни рад на корисничком интерфејсу Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 25. маја 2023. године вебинар на тему „Креирање докумената и оперативни рад на корисничком интерфејсу Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Демонстрација креирања документа Авансни рачун на Систему е-Фактура, демонстрација креирања документа Коначни рачун који се референцира на један или више Авансних рачуна, демонстрација креирања документа Књижно одобрење које се референцира на појединачни Авансни рачун, измена калкулације вредности у Збирној евиденцији ПДВ на демо окружењу система, претрага докумената на Систему е-Фактура.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а у Систему електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 11. маја 2023. године вебинар на тему „Електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а у Систему електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Унос података у Појединачну евиденцију ПДВ на Систему е-Фактура, измене у Појединачној евиденцији ПДВ на систему, статуси Појединачне евиденције ПДВ на систему, унос података у Збирну евиденцију ПДВ на Систему е-Фактура, статуси Збирне евиденције ПДВ на систему.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Функционалности и промене које су део ажурирања 3.3 на демо окружењу Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 04. маја 2023. године вебинар на тему „Функционалности и промене које су део ажурирања 3.3 на демо окружењу Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Издавање Књижног одобрења које се везује за Авансну фактуру, Одобравање одбијене фактуре, Преглед измењених поља у Појединачној евиденцији ПДВ, Преглед измењених поља у Збирној евиденцији ПДВ.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Одговори на често постављана питања корисника у вези са коришћењем Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 27. априла 2023. године вебинар на тему „Одговори на често постављана питања корисника у вези са коришћењем Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Портал за електронску идентификацију грађана – инструкције за поступање у конкретним ситуацијама, ЦРФ – најчешће недоумице корисника, Креирање Авансног рачуна и Коначне фактуре, Законска обавеза ЕЕО ПДВ на Систему е-Фактура.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Практична примена Закона о електронском фактурисању на Систему е-Фактура

 

Министарство финансија одржало је 20. априла 2023. године вебинар на тему „Практична примена Закона о електронском фактурисању на Систему е-Фактура“.

 

Агенда вебинара: Обавезни елементи електронске фактуре, Обавеза издавања електронске фактуре - изузеци, Пореске категорије на Систему е-фактура , Обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ на Систему електронских фактура, Корисници Система е-Фактура – Добровољни корисник.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Одговори на најчешће постављена питања корисника у вези са коришћењем Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 12. априла 2023. године вебинар на тему „Одговори на најчешће постављена питања корисника у вези са коришћењем Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Подешавање регистара на Систему е-фактура, Демонстрација креирања Књижног одобрења, Демонстрација креирања Књижног задужења, Преглед историје измена на документу.

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Оперативно коришћење интерфејса Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 06. априла 2023. године вебинар на тему „Оперативно коришћење интерфејса Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: типови докумената, креирање контакта, демонстрација креирања докумената и слање купцу, демонстрација пријема докумената на корисничком налогу купца, променe статуса докумената, претраживање докумената

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Коришћење Система електронских фактура - одговори на често постављана питања корисника

 

Министарство финансија одржало је 30. марта 2023. године вебинар на тему „Коришћење Система електронских фактура - одговори на често постављана питања корисника“.

 

Агенда вебинара: Ко су корисници Система е-Фактура?; Типови докумената на Систему е-Фактура; Рокови за прихватање и одбијање докумената на СЕФ-у; Обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ-а на СЕФ-у;

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Коришћење Система електронских фактура путем API сервиса и креирање исправних XML датотека

 

Министарство финансија одржало је 23. марта 2023. године вебинар на тему „Коришћење Система електронских фактура путем API сервиса и креирање исправних XML датотека“.

 

Агенда вебинара: API документација; XML примери; Примери најчешћих грешака приликом креирања XML датотеке; Минимални сет информација за пријаву техничких проблема контакт центру;

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Функционалности и промене које су део ажурирања 3.2 на продукционом и демо окружењу Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 16. марта 2023. године вебинар на тему „Функционалности и промене које су део ажурирања 3.2 на продукционом и демо окружењу Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Укидање аутоматских и-мејл нотификација на демо верзији; Измене и исправке на API сервисима; Могућност уноса вредности за заокруживање износа фактуре; Остале измене у Систему;

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Регистровање на Порталу за електронску идентификацију грађана, пријава на Систем електронских фактура и инструкције за поступање у одређеним ситуацијама – одговори на питања корисника

 

Министарство финансија одржало је 09. марта 2023. године вебинар на тему „Регистровање на Порталу за електронску идентификацију грађана, пријава на Систем електронских фактура и инструкције за поступање у одређеним ситуацијама – одговори на питања корисника“.

 

Агенда вебинара: Портал за електронску идентификацију грађана – регистрација корисника; Пријава на Систем електронских фактура; Корисничке улоге на Систему; Одговори на често постављана питања корисника

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а у систему електронских фактура, са примерима из праксе

 

Министарство финансија одржало је 02. марта 2023. године вебинар на тему „Електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а у систему електронских фактура, са примерима из праксе“.

 

Агенда вебинара: Обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ-а (ЕЕО ПДВ), Порески дужник, ЕЕО ПДВ-а за промет без накнаде, Врсте евиденција у систему електронских фактура и начин евидентирања ПДВ-а

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Одговори на често постављена питања у вези са коришћењем Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 23. фебруара 2023. године вебинар на тему „Одговори на често постављена питања у вези са коришћењем Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Систем електронских фактура и коришћење, Типови докумената на СЕФ-у, Пореске категорије и примери, Најчешћа питања и одговори

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а у систему електронских фактура, са конкретним примерима из праксе

 

Министарство финансија одржало је 09. фебруара 2023. године вебинар на тему „Електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а у систему електронских фактура, са конкретним примерима из праксе“.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Препоруке за приступ СЕФ-у путем апликативног интерфејса, најчешћи изазови приликом коришћења система и инструкције за поступање у циљу решавања

 

Министарство финансија одржало је 02. фебруара 2023. године вебинар на тему „Препоруке за приступ СЕФ-у путем апликативног интерфејса, најчешћи изазови приликом коришћења система и инструкције за поступање у циљу решавања“.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Измене на СЕФ-у које су део ажурирања 3.1

 

Министарство финансија одржало је 26. јануара 2023. године вебинар на тему „Измене на СЕФ-у које су део ажурирања 3.1“.

 

Агенда вебинара: Омогућено креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више авансних рачуна, без обзира на статусе одобравања повезаних авансних рачуна, Уведена валидација да авансни рачун не може бити сторниран уколико је везан за коначни рачун који није сторниран, Укинута могућност отказивања издате фактуре, Омогућено да се отказивање фактуре у ЦРФ-у ради при сторнирању фактуре, уместо при њеном одбијању, Омогућено да након акције одбијања фактуре, прималац фактуре може накнадно да одобри фактуру, Измењене су лабеле „Одобри“/“Одбаци“ у "Прихватање"/"Одбијање", и „Преузми“ у „Преузми PDF“.

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Питања и одговори у вези са оперативним коришћењем Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 19. јануара 2023. године вебинар на тему „Питања и одговори у вези са оперативним коришћењем Система електронских фактура“.

 

Агенда вебинара: Најчешћа питања корисника у вези са оперативним коришћењем Система електронских фактура и одговори.

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Законска обавеза коришћења СЕФ, регистрација, пријава, додавање нових корисника и субјеката на Систем електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 12. јануара 2023. године вебинар на тему „Законска обавеза коришћења СЕФ, регистрација, пријава, додавање нових корисника и субјеката на Систем електронских фактура“.

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 29.12.2022. године вебинар на тему „Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система електронских фактура“.

 

У наставку је снимак вебинара:

Вебинар: Регистрација, пријава, додавање нових корисника и субјеката на Систем електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 22. децембра 2022. године вебинар на тему „Регистрација, пријава, додавање нових корисника и субјеката на Систем електронских фактура“.

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Посебна обавеза електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност - појединачна и збирна евиденција

 

Министарство финансија је 15. децембра 2022. године одржало вебинар под називом „Посебна обавеза електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност - појединачна и збирна евиденција“

 

Агенда вебинара: правни оквир намена појединачне и збирне евиденције ПДВ-а функционалности поља унутар секција упутство за унос појединачне евиденције ПДВ-а упутство за унос збирне евиденције ПДВ-а АPI сервиси за евиденцију ПДВ-а

 

Додатне информације су доступне преко линка.

Вебинар: Представљање нових функционалности и промена које су део ажурирања демо окружења Система е-Фактура - верзија 3.0

 

Министарство финансија је 08. децембра 2022. године одржало вебинар под називом „Представљање нових функционалности и промена које су део ажурирања демо окружења Система е-Фактура - верзија 3.0“

 

Агенда вебинара: · Филтрирање ID бројева улазних и излазних фактура по „Статусу“ и „Датуму од/до“ · Измењена логика око одабира повезаних фактура за књижно задужење и књижно одобрење · Филтрирање ID бројева фактура носиоцa јавне набавке по „Статусу“ и „Датуму од/до“ · "Датум доспећа" више није обавезан елемент · Могућност контроле регистрације обавезе у ЦРФ код увоза XML датотеке кроз СЕФ апликацију · Унапређена функционалност детекције уколико корисник више пута пошаље фактуру са истим RequestID · Уклоњена могућност аутоматског слања у ЦРФ, у случају рада помоћу API сервиса · „Pop-up“ за пун назив субјекта · Интерно техничко упутствo - верзија од 05.12.2022. · Остале исправке и унапређења

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

Вебинар: Примери ситуација у вези са коришћењем Система електронских фактура путем API сервиса и креирањем XML датотека

 

Министарство финансија је 01.12.2022. године одржало вебинар под називом„Примери ситуација у вези са коришћењем Система електронских фактура путем API сервиса и креирањем XML датотека“.

 

Агенда вебинара: Ограничење броја API позива, Укидање аутоматске опције за слање фактура у ЦРФ преко API сервиса, Генерисање и потешкоће при коришћењу API кључа, XML примери и најчешће грешке при креирању електронских фактура, API документација, API нотификације, Минимални сет информација за пријаву техничких проблема контакт центру, Корисни линкови

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

У наставку је снимак вебинара.

Вебинар: Предуслови и кораци приликом пријаве на СЕФ и адекватно поступање у конкретним ситуацијама из праксе

 

Министарство финансија је 24.11.2022. године одржало вебинар под називом„Предуслови и кораци приликом пријаве на СЕФ и адекватно поступање у конкретним ситуацијама из праксе“.

 

Агенда вебинара: неопходност поседовања квалификованог електронског сертификата или параметара за приступ мобилној апликацији ConsentID; потврда електронског идентитета преко еИД; исправност података о привредном субјекту и законском заступнику у надлежним регистрима; отварање налога на СЕФ-у одабиром исправног типа субјекта; процедура приступа СЕФ у случајевима промене законског заступника; додавањe нових корисника на СЕФ и најчешћи изазови у пракси.

 

Додатне информације су доступне преко линка.

 

У наставку је снимак вебинара.

Вебинар: Рад са Системом е-Фактура преко API сервиса и креирање валидних XML датотека

 

Mинистарство финансија одржало је 17. новембра 2022. године вебинар на тему „Рад са Системом е-Фактура преко API сервиса и креирање валидних XML датотека“.

Предавачи су представили врсте стандарда у СЕФ-у, АПИ шифрарнике, типове докумената, структуру XML фајла у СЕФ-у, екстензије, као и примере пореских категорија. 

Презентација предавача и додатне информације доступни су преко линка.

 

Вебинар: Најчешћи изазови приликом коришћења СЕФ-а и инструкције за поступање у циљу решавања

 

Министарство финансија је 10. новембра 2022. године организовало вебинар на тему„Најчешћи изазови приликом коришћења СЕФ-а и инструкције за поступање у циљу решавања“.  

 

Током вебинара корисницима су дате инструкције за регистровање на СЕФ у зависности од типа субјекта, скренута пажња на проблеме који могу да настану приликом пријаве законског заступника на СЕФ, затим на проблеме који могу да настану приликом додавања нових корисника, као и упутство за пријаву проблема Контакт центру за СЕФ.

 

Додатне информације доступне су преко линка.

Вебинар: Питања и одговори у вези са оперативним коришћењем Система електронских фактура

 

Министарство финансија одржало је 04. новембра 2022. године вебинар на тему „Питања и одговори у вези са оперативним коришћењем Система електронских фактура“.

 

Презентацију предавача и додатне информације можете преузети преко линка.

 

Снимак вебинара је у наставку.

 

Вебинар: Рад са Системом е-Фактура преко API сервиса и креирање валидних XML-ова према стандарду

 

Министарство финансија је у четвртак 27. октобра 2022. године организовало вебинар на тему „Рад са Системом е-Фактура преко API сервиса и креирање валидних XML-ова према стандарду“.  

 

Агенда вебинара: Врсте стандарда;Тумачење стандарда и њихове разлике; Тумачење ажуриране спецификације стандарда; Типови докумената; Структура XML датотеке - битни делови фактуре; Екстензије; Појам пореских категорија; Пример пореских категорија; Коначни рачун са стандардизованом екстензијом; Фактура у валути; Најчешће грешке у оквиру XML датотека; Корисни линкови; Кратак преглед API документације; Нотификације; Питања и одговори;

 

Додатне информације доступне су преко линка.

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Оперативно коришћење Система електронских фактура 

 

Министарство финансија 20. октобра 2022. године организовало је вебинар на тему „Оперативно коришћење Система електронских фактура“.


Агенда вебинара: креирање излазног документа коришћењем корисничког интерфејса; типови докумената; креирање и слање авансног рачуна; креирање фактуре са приложеном документацијом и слање; креирање књижног одобрења и књижног задужења; статуси излазних докумената и њихове промене; пријем докумената на страни дужника; статуси улазних докумената и њихове промене; претраживање докумената; појединачна и збирна евиденција ПДВ-а

 

Додатне информације доступне су преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

 

Вебинар: Регистровање налога и пријава на еИД, преузимање апликације ConsentID, унос параметара и активација

Министарство финансија у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу организовало је 11. октобра 2022. године вебинар на тему „Регистровање налога и пријава на еИД, преузимање апликације ConsentID, унос параметара и активација“.

 

Агенда: регистровање налога на Порталу за електронску идентификацију (еИД), пријава на еИД путем квалификованог електронског сертификата, преузимање апликације ConsentID, унос параметара и активација апликације, пријава на еИД путем апликације ConsentID.

 

Презентација предавача и одговори на питања корисника доступни су преко линка.

 

Снимак вебинара доступан је у наставку:

Вебинар: Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система електронских фактура

 

Министарство финансија је 04. октобра 2022. године организовало вебинар на тему „Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система електронских фактура“.

 

Током вебинара представљене су појединачне секција на командној табли, затим типови докумената, промене статуса докумената, креирање авансног/коначног рачуна, креирање књижносг одобрења и књижног задужења и демонстриран пријем документа на корисничком налогу купца.

Додатне информације можете преузети преко линка.

 

Снимак вебинара је доступан у наставку:

Вебинар: Питања и одговори у вези са регистрацијом на еИД, пријавом на СЕФ и додавањем корисничких улога

 

На вебинару који је одржан 27. септембра 2022. године кроз форму питања и одговора представљен је начин регистрације на Портал за електронску идентификацију, затим пријава на Систем електронских фактура и додавање корисничких улога.

 

Додатне информације доступне су преко линка.

Вебинар: Преузимање ConsentID апликације, унос параметара, активација апликације и демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система електронских фактура

На вебинару који је одржан 20. септембра објашњен је процес преузимања и активације ConsentID апликације и демонтстриран рад у Систему електронских фактура.

 

Додатне информације се могу преузети преко линка.

Вебинар: Регистровање налога на Порталу за електронску идентификацију, пријава на Систем електронских фактура и додељивање корисничких улога

 

На вебинару који је одржан 13. септембра објашњен је процес регистровања налога на еИД-у, отварање налога субјекта на Систему е-Фактура и процес додељивања корисничких улога.

 

Презентације предавача, као и одговоре на питања постављена током вебинара можете преузети преко линка.

 

У наставку је снимак вебинара:

Снимак обуке за кориснике јавног сектора

Министарство финансија у сарадњи са НАЛЕД-ом организовано је 18. априла завршну обуку поводом почетка примене система електронских фактура за кориснике јавног сектора.

Учесници су упознати како са правним оквиром примене електронских фактура, тако и са  могућностима ажурираног система електронског фактурисања, начином коришћења те најчешћим сценаријима за слање и пријем електронских фактура између различитих актера.

У наставку је снимак обуке:

Вебинар: Најчешће постављена питања (други део) 

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (Службени гласник РС", бр. 129 од 28. децембра 2021.) током вебинара, који je одржан 31. марта 2022. године, говорили смо о најчешће постављеним питањима везаним за отварање налога на СЕФ-у, као и о правним и техничким питањима.

У наставку је снимак вебинара:

Вебинар поводом покретања Система еФактура у јавном сектору

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (Службени гласник РС", бр. 129 од 28. децембра 2021.) током наведеног вебинара koji je одржан 24. марта 2022. годинети говорили смо о отварању налога на Систему електронских фактура и демонстрирали део функционалности корисничког интерфејса СЕФ-а.

У наставку је снимак вебинара:

Вебинар: Нове функционалности у Систему електронских фактура

На вебинару који је одржан 21. априла предавачи су представили измене и допуне функционалности у непосредном окружењу Система електронских фактура. Теме: измена обрачуна ПДВ-а, измене попуста на нивоу ставке, нове пореске категорије, измене књижног одобрења/књижног задужења, авансни рачун – измене ставки, измена на нивоу коначног рачун, појединачна евиденција ПДВ-а, збирна евиденција ПДВ-а, приказ фактура носиоца јавних набавки, подешавања информационог посредника.

У наставку је снимак вебинара:

Вебинар: Повезаност и разлике између СЕФ-а и СУФ-а

Током вебинара који смо посветили Систему електронских фактура и Систему за управљање фактурама говорили смо о две платформе које ће корисницима омогућити ефикасно коришћење е-фактура и управљање е-фактурама.


У наставку је снимак вебинара:

 

Вебинар: Коришћење Система електронских фактура

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", бр.129 од 28. децембра 2021.) Министарство финансија организовало је вебинар на тему „Коришћење Система електронских фактура“.

Током вебинара говорили смо о функционалностима појединачних тастера на командној табли, подешавањима у Систему еФактура, типовима докумената који се могу размењивати посредством Система Е-фактура, о креирању излазних докумената, начину пријема докумената на корисничком налогу купца.

У наставку је снимак вебинара:

 

 

Вебинар: Најчешће постављена питања и одговори у вези са коришћењем Система електронских фактура

Објављен је снимак вебинара на тему „Најчешће постављена питања и одговори у вези са коришћењем Система електронских фактура“ који је одржан 04. фебруара 2022. године.

Кроз овај вебинар дати су одговори на најчешће постављена питања о регистрацији на еИД и Систем еФактура, додељивању овлашћења у СЕФ-у, коришћењу електронских фактура. Такође, током вебинара одговорили смо и на техничка и правна питања у вези са коришћењем Система електронских фактура.

У наставку је снимак вебинара:

 

 

Регистрација на Систему е-Фактура, додељивање овлашћења и пријава нових корисника

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", бр.129 од 28. децембра 2021.) 28. јануара 2022. године је одржан вебинар на тему „Регистрација на Систему е-Фактура, додељивање овлашћења и пријава нових корисника“

Теме вебинара су биле:

Генерисање параметара за регистрацију на Порталу за електронску идентификацију
Сертификациона тела
Регистрација квалификованим електронским сертификатом;
Регистрација двофакторском аутентикацијом
Пријава квалификованим електронским сертификатом и двофакторском аутентикацијом
Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат јавног сектора
Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат приватног сектора
Отварање налога за добровољне кориснике Система е-Фактура
Додељивање овлашћења на Систему Е-фактура и пријава нових корисника

У наставку је снимак вебинара:

 

 

Обука поводом покретања е-Фактуре у јавном сектору

Министарство финансија у сарадњи са Националном алијанском за локални економски развој (НАЛЕД) организовало је 1. децембра 2021. године у Палати Србија завршну обуку поводом покретања е-Фактура у јавном сектору за локалне самоуправе, локална јавна предузећа и установе.

На обуци су представљене кључне новине и предности које за локалне самоуправе доноси нови Закон о електронском фактурисању. Учесници обуке су се упознали са могућностима електронског система, начином коришћења и најчешћим сценаријима за слање и пријем електронских фактура између различитих актера. Догађај је отворио министар финансија Синиша Мали.

 

 

Вебинар на тему "Регистрација на Систему Е-фактура и додељивање овлашћења унутар компаније"

Министарство финансија 28. октобра 2021. године реализовало је вебинар на тему "Регистрација на Систему Е-фактура и додељивање овлашћења унутар компаније", у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању.

 

 

Вебинар на тему „Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система Е-фактура“

Министарство финансија 19. новембра 2021. године организовало је вебинар на тему „Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система Е-фактура“ у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању.

Учесници вебинара су детаљно информисани о функционалностима појединачних тастера на командној табли, типовима докумената који се могу размењивати посредством Система Е-фактура, начину креирања излазног документа (фактуре), начину креирања књижног одобрења, начину како се књижно одобрење референцира на изворну фактуру, начину извоза улазног документа, могућнотима додавања и слања прилога, начину пријема документа на корисничком налогу купца, статусима који се додељују документима, параметрима по којима је могуће вршити претрагу докумената.

 

 

Вебинар на тему „Повезивање на Систем Е-фактура путем АПИ сервиса“

Министарство финансија 04. новембра 2021. године организовало је вебинар на тему „Повезивање на Систем Е-фактура путем АПИ сервиса, генерисање АПИ кључа, XМЛ валидација“, у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању.

Консултант је учеснике вебинара информисао о начину пријаве на Систем Е-фактура, корацима за повезивање интерног софтвера корисника на Систем Е-фактура путем АПИ сервиса, начину генерисања АПИ кључа, XМЛ примерима датотека, XМЛ валидацији.